Huurvoorwaarden

 

Voorwaarden huurovereenkomst voor het vakantieappartement ‘Het-Strandleven 14A8’

 M.C. van der Poel en/of R. van der Kaaden, verder te noemen 'verhuurder';

1.  VERHUUR EN HUUR
a.Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende vakantieappartement  ‘Het-Strandleven 14A8’ gelegen aan: Duinweg 14A8 te Groote Keeten, verder te noemen 'het gehuurde'.
b.Het gehuurde is volledig gemeubileerd en voorzien van inventaris.
c.Het gehuurde mag door niet meer personen worden bewoond, dan op de factuur vermeld staat.
d.Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
e.In het gehuurde is roken niet toegestaan.
f.In het gehuurde zijn geen huisdieren toegestaan.
g.De huurprijs is weergegeven op de factuur. Het bedrag bestaat uit verblijfskosten, schoonmaakkosten, toeristenbelasting, boekingskosten en sleutelborgsom. 
h.De verblijfskosten zijn inclusief het gebruik van de vaste inventaris, gas, water en elektriciteit.
i.Wel inbegrepen zijn kussens en dekbedden voor maximaal 5 personen.
j.Niet inbegrepen zijn; Onderlakens, kussenslopen en dekbedovertrekken voor 1 persoons bedden, badhanddoeken, theedoeken en keukenhanddoeken. Sopdoekjes en schoonmaakmiddelen (ook blokjes voor vaatwasmachine), wc-papier, vuilniszak. 
k.Huurder is verplicht om gebruik te maken van onderlakens, kussenslopen en dekbedovertrekken voor gebruik van de bedden.
l.Huurder mag gebruikmaken van privé parkeerplaats aan de achterzijde van het gehuurde. De parkeerplaats is aangegeven met nummer 19a8. Er mag maximaal 1 voertuig geplaatst worden op de privé parkeerplaats van het complex.

2.  HUURPERIODE
a.De huurperiode is vastgelegd op de factuur.
b.Huurder kan op eerste dag van de huurperiode vanaf 15.00 uur terecht in het gehuurde en de vertrektijd is uiterlijk 10.00 uur op laatste dag van de huurperiode. 
c.Afwijkende aankomst- en/of vertrektijden zijn alleen mogelijk indien verhuurder deze per mail bevestigd heeft aan huurder. 
d.U dient het appartement om 10.00 uur te verlaten op de laatste dag (tenzij anders overeengekomen). Daarna komt het schoonmaakbedrijf langs. Mocht u te laat vertrekken, waardoor de schoonmakers hun werk niet of niet tijdig kunnen doen, dan kán dit tot extra kosten leiden, welke wij bij u zullen verhalen.    

3.  BETALING EN SLEUTELBORGSOM
a.De huurder dient de betaling van het bedrag overeengekomen en vastgelegd in de factuur direct over te maken onder vermelding van uw naam en het factuurnummer. 
b.Bij een boeking van meer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode wordt een aanbetaling 50% van de huurprijs in rekening gebracht. De overige 50% van de huurprijs moet  uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de huurperiode betaald zijn.
c.De reservering is pas definitief, wanneer het gehele bedrag of de afgesproken aanbetaling ontvangen is door de verhuurder.
d.Na betaling van de gehele huurprijs zullen wij uw gegevens doorgeven aan Vrijheid aan de Kust (dorpsplein 8, Callantsoog), welke de sleuteluitgifte en schoonmaak voor ons regelt. De sleutel kunt u daar op de dag van aankomst afhalen en direct na vertrek weer inleveren.
e.De (sleutel)borgsom voor de sleutel krijgt u teruggestort, wanneer de sleutel van u retour ontvangen is en er geen extra kosten gemaakt moeten worden voor kapotte spullen of extra tijd door het schoonmaakbedrijf (omdat u het gehuurde niet conform afspraak achterlaat)
f.De (sleutel)borgsom geldt niet voor de toegangspas voor de slagboom van het privé parkeerterrein. Deze toegangspas is in het appartement aanwezig. Bij verlies van de toegangspas worden vervangingskosten van  € 35,- in rekening gebracht.

4.  ANNULERING
Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.
Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode; 
tot 2 maanden vóór de begindatum van de huurperiode blijft huurder 50% van de verblijfskosten verschuldigd.
korter dan 2 maanden vóór de begindatum van de huurperiode blijft huurder 100% van de verblijfskosten exclusief schoonmaakkosten en toeristenbelasting verschuldigd.
bij annulering tijdens de huurperiode blijft huurder 100% van de verblijfskosten, schoonmaakkosten en toeristenbelasting verschuldigd.
Indien het vakantiehuis alsnog wordt verhuurd (de oude huurder kan indien hij dat wenst zelf voor een nieuwe huurder zorgen, mits dit via de verhuurder loopt en gehuurde nog beschikbaar is), wordt de huurprijs, die huurder zou moeten betalen verminderd met het bedrag, dat verhuurder over die periode van de nieuwe huurder ontvangt. 
De huurder wordt geadviseerd een adequate reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

5.  VERPLICHTINGEN VERHUURDER
Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen. Mochten er opmerkingen zijn over de staat waarin u het appartement aantreft (schoonmaak), dan dient u direct telefonisch contact op te nemen met verhuurder en/of met de schoonmaakorganisatie Vrijheid aan de Kust (+31)06-30578674/ (+31) 0224 58 37 03. Bij reclameren ná de huurperiode kan er niets meer met uw klacht gedaan worden. 

 6.  VERPLICHTINGEN HUURDER
Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en bezemschoon achter te laten. Afwasmachine moet leeg zijn, als u de wasdroger heeft gebruikt dient u het pluizenfilter schoon te maken en het waterreservoir te legen. Wij verwachten dat huurder de koelkast schoonmaakt, uitzet en de koelkastdeur open laat bij vertrek. Tevens dient afval te worden weggegooid, meubels weer op originele plek te worden teruggeplaatst en een eventueel gebruikt vouwbed of kinderbed netjes te worden opgevouwen en in de hoes te worden gestopt. De thermostaat moet worden teruggezet naar 16℃. 

 7.  SCHADE
Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. De herstel- en/of vervangingskosten worden integraal doorberekend. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het indienen van een claim bij eigen (WA) verzekering. 
De schoonmaak checkt naderhand ook of er schade is ontstaan aan inventaris. 

8.  KOSTEN HERSTEL
De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan verhuurder en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen.
Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door verhuurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald, indien verhuurder goedkeuring daartoe heeft gegeven.
De verhuurder zal er alles aan doen wat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden de klachten en schadegevallen zorgvuldig af te handelen. Klachten of schadegevallen dienen door de huurder, telefonisch en tevens schriftelijk direct nadat deze zich hebben voorgedaan, te worden gemeld aan de verhuurder.

Het Strandleven | Duinweg 14 A8| 1759 NW Groote Keeten

  Miranda van der Poel en Robert van der Kaaden | 06-21287279

120211 bezoekers (260274 hits) sinds 12-11-2008